Station: [11] Międzynarodowy Pomnik Pamięci


Zostawiając cegielnię za nami, kierujemy się w kierunku widocznego w lesie muru. Obchodząc go prawą stroną ukazuje nam się wysoka kolumna i rzeźba.

W obozie koncentracyjnym Neuengamme straciło życie wiele tysięcy ludzi. Miejsce to jest Międzynarodowym Pomnikiem Pamięci, który czci te ofiary. Pomnik ten składa się z kilku części: wysoka kamienna kolumna, rzeźba "Le Déporté" lub "Pzewrócony więzień" artystki francuskiej Francoise Salmon i kamienny mur, który otacza te elementy.

Proszę się zatrzymać na chwilę i rozejrzeć się.

W okresie trwania obozu koncentracyjnego znajadował się tu ogród warzywny, w którym popiół z krematorium był używany jako nawóz. Miejsce to jest więc symbolicznym cmentarzem obozu. Ponieważ krewnym ofiar i ocalałym odmówiono założenia Miejsca Pamięci w miejscu byłego krematorium, w 1953 r. postawiono tu pierwszy mały pomnik, a w 1965 r. - Pomnik Międzynarodowy. Wysoka kamienna kolumna symbolizuje komin krematorium. Wzdłuż kolumny przebiegają dwa wgłębienia, które symbolizują tory kolejowe pociągów deportacyjnych a także tory wagonetek, które symbolizują pracę przymusową. Kształt uchwytów na wieńce na kolumnie ma przypominać kolorowe trójkąty, którymi oznaczano więźniów.

Obok kamiennej kolumny stoi rzeźba „Przewrócony więzień“. Ma ona przypominać nam o cierpieniach w obozie koncentracyjnym Neuengamme. Widzimy skrajnie wychudzonego więźnia, który już nie jest w stanie podnieść się z upadku.  Jego kończyny są powykręcane z bólu. W przeciwieństwie do tego, jego wyraz twarzy wydaje się być rozluźniony. Jego głowa natomiast jest bardzo duża w porównaniu z ciałem. Wyraża to niezłomność umysłu i spokoju przed śmiercią. Również tutaj symbol trójkąta możemy rozpoznać w ułożeniu kończyn.

Wzdłuż muru otaczającego pomnik znajdują się 22 kamienne płyty z nazwami krajów, z których pochodzili więźniowie obozu. Na końcu tego muru znajduje się także tablica z nazwami podobozów.

Proszę iść wzdłuż muru w kierunku ulicy do ostatniego przystanku i wejść do budynku, który jest Domem Pamięci.