Station: [102] Calvarieberg / Zuidportaal dom


Het is bijna alsof de tijd hier heeft stilgestaan! Wie voor het zuidportaal, de hoofdingang van de dom, staat, ziet talrijke bouwkundige en artistieke bijzonderheden. Het ingangsportaal is weelderig gedecoreerd met bogen, draagstenen, hogels en kruisbloemen. Aan de middenpijler hangt de stervende Christus. De apostelen in de nissen begeleiden hem. [pauze] Bijzonder fascinerend zijn echter de levensgrote stenen figuurgroepen. Ze tonen scènes uit het leven en sterven van Jesus Christus. Een echt pareltje is de kruisiging van Jezus. Hij hangt daarbij tussen twee misdadigers, die de bijbel sjacheraars noemt. De „goede“ en de „slechte“ sjacheraar kunt u herkennen wanneer u kijkt wie er boven hun hoofd hun zielen in de vorm van kleine kinderen ophaalt. Andere scènes die u kunt bewonderen zijn de loochening van Jezus door het volk; rechts ziet u hoe Jezus in zijn graf wordt gelegd en daarnaast de wederopstanding van Jezus uit het graf waarbij de soldaten verbijsterd toekijken. De schenker van de sculpturengroepen was de kannunik Gerhard Berendonck. In alle scènes kunt u hem herkennen in de figuur met de gevouwen handen. De kunstenaar van deze uitzonderlijke beeldhouwwerken is ons vandaag niet meer bekend, maar hij behoort zonder twijfel tot de groten van zijn tijd. Overweldigend is ook de overvloed aan historische elementen die vandaag nog gevonden kunnen worden in de Xantense dom: 17 historische altaren, talrijke wandtapijten, luchters, deels kleurige sculpturen en meubels zoals het middeleeuwse koorgestoelte. Kostbare religieuze attributen die ooit tijdens de mis gebruikt werden, hebben hun weg naar het StichtsMuseum gevonden. U kunt ze in het museum „bijna aanraken“. Hier ziet u ook in time lapse de meer dan 300 jaar durende bouwgeschiedenis van de gotische dom.