Station: [10] Emil Nacke sestrojil první saský automobil


2:10 min.