Station: [03] Modellen af Oldenburg


Modellen af byen Oldenburg i Holsten skal gøre det nemmere for dig at orientere dig på det vidt­strakte område. Du befinder dig i den museumslade, der er markeret med en lille fane. Hvis du tager højdekurverne til hjælp, kan du let få øje på ringvolden i Oldenburg. Det er højen syd for museums­området, der har form som et ottetal.

Modellen viser den i sin nuværende form. Det var slavernes bosættelsesplads i den tidlige middelalder. Med et areal på ca. 2 hektar er det den største slaviske voldborg i Slesvig-Holsten.

Fra det mægtige voldanlæg på højen, der er formet af istiden, havde borgens mandskab et godt overblik over det omgivende land. Angribere blev opdaget i god tid. På tre sider gjorde sumpede vandområder det vanskeligt for ryttere at komme igennem. Kun mod syd var der en befæstet adgangsvej. Der sikrede den strengt bevogtede port borgen mod angreb.

Ved foden af volden ligger St. Johannis Kirche, som også er et besøg værd. Lige i nærheden af den ligger markedspladsen i Oldenburg og i forlængelse heraf gågadeområdet.

Vend dig nu mod tavle nummer 1.