Station: [15] Gravfund og kassevogn


Du ser her rekonstruktionen af en grav fra den slaviske kirkegård i Berlin-Spandau. Grave giver arkæologerne mange oplysninger og hjælper dem til at drage konklusioner om den afdødes livsbetingelser, sygdomme og dødsårsager. Her er det ikke kun begravelsesmåden og gravgaverne, der er interessante, men også knoglerne selv. Således tyder de mange børnegrave, som man har fundet i de slaviske områder, på en høj børnedødelighed. På tavlen til venstre kan man tydeligt se læsioner som sværd- og øksehug. Men også mangelsygdeomme og tumorer kan påvises ud fra knoglerne.

 

Bag dig er en såkaldt vognkasse udstillet. Overdelen af vognen kunne omlades direkte på skibe eller slæder og var dermed forløberen for vore dages containere.

I Starigard har man fundet sådan en vognkasse, der var brugt som kiste. Dette dokumenterer Starigards kontakter med Skandinavien, for kun der blev den slags vognkasser anvendt til begravelse, men det var forbeholdt damer af høj rang. Og faktisk er der i vognkassen i Starigard begravet en kvinde, som formodentlig stammede fra Skandinavien. Hendes grav med vognkassen blev fundet i kirken. Dette privilegium var forbeholdt medlemmer af adelsstanden og understreger den daværende trosopfattelse, nemlig at genopstandelsen skete efter en streng rangorden: Jo nærmere man var bisat ved alteret, jo før ville man opstå. Dermed kan man også forklare de små dødehuse på billedet til højre ved kirkens ydermur. Der begravede man dem, der ikke havde ret til en grav inde i kirken. Også de skulle være tæt på alteret for hurtigst muligt komme med i genop­stan­delsen.