Station: [19] Slavisk handel


I denne vitrine kan du se 2 skibsmodeller, som de blev bygget af henholdsvis slaver og skandina­viere til transport på floder og på Østersøen. Skibene var brede, havde kun ringe dybgang og kunne både sejles og ros. Der var ingen siddepladser eller kahytter, mennesker og fragt var uden beskyttelse udsat for vejrliget. Transporten ad søvejen havde dog betydelige fordele frem for transporten over land:

En fuldt belæsset vogn med 2 forspændte okser eller heste kunne tilbagelægge 20-40 km om dagen; et skib kunne laste 10 gange så meget og tilbagelægge 120-140 km.

Tavlen bag dig giver et overblik over købmændenes fjerne handelsruter. Som man tydeligt kan se, blev der tilbagelagt lange afstande ad vandveje.

Mange handelsvarer som stof, salt, honing og pelsværk kan ikke længere påvises arkæologisk, fordi det er blevet brugt, eller fordi der var tale om forgængelige varer. Andre handelsvarer, der er fundet ved arkæologiske udgravninger, kan du se til venstre i vitrine nummer 21.