Station: [20] Import og betalingsmiddel


De her udstillede varer er fundet i Berlin-Spandau og i Wolling, men også i Oldenburg er der dokumenteret mange importvarer:

Møllesten af basaltlava fra Eifelbjergene

Hvæssesten af norsk skifer

Skål og kogekar af norsk klæbersten

Slebne stenperler af kaukasisk bjergkrystal og af karneol

Tenvægte af rosa lerskifer fra ukraine samt

glaserede keramikæg fra Kiev.

Den finansielle afvikling af handelen i den tidlige middelalder vises i vitrine nr. 22.

Der blev betalt med barrer, arabiske mønter, smykker eller dele af smykker, det såkaldte brudsølv. Her brød købmanden et stykke sølv af svarende til modværdien af varen. Sølvet blev vurderet efter vægt. Derfor havde alle købmand, der drev handel på fjerne markeder, en sammenklappelige vægt med normerede vægtlodder.

Ca. omkring år 1100, på obotritterkongen Heinrichs tid, fandtes der også en møntvaluta. Den blev præget i Lübeck og tjente som betalingsmiddel i hele det nordvestslaviske område.