Station: [21c] Passage 3 - Væverfamilien


I nabohuset bor og arbejder en væverfamilie. Da de arbejder for eksporten er deres hus også bedre udstyret end skomagerens. Der er to rum, foran er værkstedet, bagest boligrummet. I værkstedet står der allerede en såkaldt trampevæv, som den har været i brug her i landet siden det 11. århundrede.

Ved hjælp af fodpedaler løftes en del af trendtrådene, hvorved der dannes et mellemrum, som skudgarnet kan føres igennem. Træder man en gang til, løftes en anden del af trendtrådene, og der dannes et nyt mellemrum til skudgarnet. Derved krydses trådene og danner det vævede stof.

Foruden forarbejdning af uld spindes der også hør, der væves til lærred og linned. Det var en vigtig eksportvare fra de slaviske lande i middelalderen.

Gaderne mellem husene er ligesom den frie plads over for væverhuset belagt med træplanker.

Denne belægning er typisk for de tidlige byer. Den gør det muligt for beboerne også i regnfuldt vejr at gå fra hus til hus uden at ødelægge fodtøjet. Her er det kvinderne, der mødes på den frie plads og får sig en snak. En kvinde har uld og en ten med sig og udnytter tiden til at spinde uldgarn.

Her slutter udstillingsrundgangen. Gå ud foran laden og gå til højre ud på "Øen med den slaviske bebyggelse".