Station: [23] Den Hellige Ø


Fra landsbypladsen har du et godt udsyn til vores "Hellige Ø".

Den viser rekonstruktionen af et slavisk kultsted fra det 10. århundrede. Alteret er en efterligning af det, der blev fundet på ringvolden i Oldenburg. Man lægger straks mærke til, at det er omgivet af et hegn af træpæle, som foroven har et stiliseret menneskehoved. Forbilledet er templet i den slaviske bosættelse i Gross Raden i Mecklenburg-Vorpommern, der stammer fra det 9. til 10. århundrede. Sådanne stiliserede menneskelige figurer i lille udgave gik man også rundt med som såkaldte lommeguder til personlig brug.

Præsterne var formidlere mellem mennesket og de overjordiske magter. I templer og på kultsteder som dette gennemførte de de offentlige offerritualer. Til gengæld for offergaver håbede folket på gudernes velsignelse til fællesskabets vel.

Der blev ofret heste til guderne. Præsterne overgav hovederne og benene af dyrene til guderne. Resten blev spist af menigheden sammen med guderne ved et rituelt festmåltid.

Også vin blev brugt som offergave til guderne. Præsten hængte et stort drikkehorn fyldt med vin omkring gudestatuen og tydede måneder senere ud fra væskens tilstand, hvordan høsten ville blive.

Kultstederne var hellige for slaverne. De måtte ikke betrædes af nogen andre end præsterne. Skulle det lykkes en fjende at flygte ind i helligdommen, så måtte han ikke forfølges der. For ikke at gøre det hellige område urent gennem menneskelig ånde var det ikke tilladt præsterne at ånde inden for indhegningen.

Vend dig nu til havneanlægget med de to skibe.