Station: [4] Spuk


Raum 4
Kada kuca ponoćni sat, kada se ide u mračni podrum ili kad škripi na tavanu,
onda čak i najhrabriji imaju neugodan osjećaj. Osjećamo trnce u leđima kada
sjedimo zajedno u noći, slušajući neobične priče ‐ legende, priče o duhovima,
moderne mitove. Naravno, mi u to ne vjerujemo. Ili ipak vjerujemo? Ako da, a
čega se to onda bojimo?
Volimo razlikovati istinu i fikciju, osobito u sablasti i priče o duhovima. Pri tome
često ne vidimo činjenicu da su priče, koje nas prate u našim glavama, važna
stvarnost koja utječe na naše shvaćenje i djelovanje. Ruku na srce, ako ste
pročitali svježu priču o duhovima, vi ste mnogo voljniji čuti šum kao nešto
sablasno.