Audio guide: Archeologická expozice

Description

1. poschodí - Starší doba kamenná

2. poschodí - Mladší doba kamenná až středověk

3. poschodí - Středověk/raný novověk

Stations of this Audioguide

100
přivítání
101
Prolog
102
Dějiny výzkumu
103
Ledovce v Sasku
104
Životní prostředí v období glaciálu
105
Nejstarší archeologické nálezy v Sasku
131
Naleziště ježovek mořských
132
Stratigrafie a datování
106
Z Afriky
133
Rekonstrukce lebky ze Steinheimu (čti Štajnhajmu)
134
Darwinova evoluční teorie
107
Tábořiště a dílna neandrtálce
135
Pěstní klín z vesnice Sprotta (čti Šprotta)
136
Březová smůla
108
Neandertálci – dějiny výzkumu
109
Skleněný neandertálec
110
Hledání v genech
111
Životní prostředí v pozdní době ledové
112
Tábořiště z Groitzsch (čti Grojč)
113
Nástroje Homo sapiens
114
Imaginace
137
Břidlicová tabulka s rytinami koní
115
Les v Reichwalde (čti Rajchvalde)
138
Metody určování stáří
116
Životní prostředí ve střední době kamenné
117
Dílna ze střední doby kamenné
118
Hrob v Nadelwitz (čti Náldvic)
119
Epilog – Neolit v Malé Asii
201
Prolog
202
Studna z mladší doby kamenné
240
Nálezy ve studni
203
Depot keramiky
204
Životní prostředí mladší doby kamenné
205
Zemědělské nářadí a polní plodiny
206
Domácí zvířata
241
Obživa v mladší době kamenné
207
Surovina dřevo
208
Domy z období kultury páskové keramiky
209
Kamenická dílna
210
„Adonis“ z Zschernitz (čti: černic)
211
Model osady
212
Kultura s vypíchanou keramikou a střední neolit
213
Pohřební rituály
214
Pohřbívání dobytka v období kultury kulovitých amfor
215
Kultura šňůrové keramiky a zvoncových pohárů
216
Pohřebiště kultury šňůrové keramiky
217
Nejstarší měď v Sasku
218
Doba bronzová
219
Získávání kovů
220
Zpracování kovů a kovozpracovatelská dílna
221
Sůl
222
Bronzové depoty
223
Hrot kopí z vesnice Kyhna (čti: kýna)
224
Nález depotu s bronzovým nádobím
225
Keramika z doby bronzové
226
Pohřební rituál doby bronzové
227
Vykopávka v bloku
228
Duše odlétající jako ptáci
229
Obličejové urny
230
Zrcadlový kabinet
231
Oděv doby železné – žena z Treben (čti: trébn)
232
Oděv doby císařské – muž z Zauschwitz (čti: caušvic)
233
Sídla v období římského císařství
234
Sasko v době stěhování národů
235
Hrob Niemberské skupiny (čti: nýmberské)
236
Epilog
301
Prolog – Nástěnná malba Antona Dietricha (čti dýtrycha)
302
O mýtu Míšně
303
Kolonizace ve vrcholném středověku
304
Breunsdorf (čti brojnsdorf) ve 12. století
305
Hrad – středisko moci
306
Exkurs - hrabě Wiprecht von Groitzsch (čti vyprecht fon grojč)
307
Zakládání klášterů
308
Exkurze – Pokladnice středověkých vědomostí
309
Zakládání měst ve 12. století
310
Horní město vrcholného středověku
311
Exkurze – Cvikovští radní
312
Všednodennost v průběhu času
330
Všední den a válka
313
Hornictví – kolébka saského bohatství
331
Čtvrtá kniha a hornictví
332
Kniha první – vzdělání a udržitelnost
314
Reformace
333
Elisabeth von Rochlitz (čti elisabet fon rochlic)
315
Saský státní archiv
316
Krize a vzdělání
334
Karl Benjamin Preusker (čti karl benjamin projsker)
317
Železnice a průmysl
318
Příroda – zdroje nové energie
319
Epilog