Station: [100] SiegfriedMuseum / Middenpoort


Het SiegfriedMuseum van Xanten toont een tentoonstelling over het oude, maar nog altijd hoogactuele Nibelungenlied. Het belang van het Nibelungenlied wordt onderstreept door het feit dat UNESCO het tot werelderfgoed uitgeroepen heeft. Als meesterwerk in de wereldliteratuur verbindt het werkelijkheid en fictie. Liefde, haat, trouw en verraad zijn de bouwstenen van het epos die het tot op de dag van vandaag actueel maken. Siegfried van Xanten, de grote drakendoder, vertrok op zoek naar avontuur, roem, rijkdom en zijn grote liefde.Uiteindelijk faalde hij door zijn eigen toedoen en sterft door de hand van Hagen.Het Siegfriedmuseum stelt de personages uit het Nibelungenlied voor en veraanschouwelijkt hun grandeur en hun beperkingen. Het toont het ontstaan van het epos. Hoe het in die tijd beleefd, verteld, opgeschreven en vergeten werd. Je ervaart er welke invloed het lied op de cultuur en politiek had en welke sporen het achterliet in de Europese geschiedenis. Door middel van de vrijgelegde muur van de voormalige weergang van de middeleeuwse bisschopsburcht wijst het Siegfriedmuseum op de oorsprong van Xanten. Aan uw linkerkant ziet u de middenpoort. De middenpoort was geen stadspoort zoals de andere poorten, maar een hogergelegen overgang over de brede immuniteitsgrachten van de bisschopsburcht. De middenpoort die omstreeks 1392 gebouwd werd scheidde het noordelijke stadsdeel Kleef van het zuidelijke deel dat onder bewind van het keurvorstendom Keulen stond totdat Xanten in 1444 definitief aan de graaf van Kleef werd toegekend. De weergang die pas vernoemd wordt sinds 1415 en toen nog niet overdekt was, diende als vlucht- en aftochtsweg van de bisschopsburcht tot de meertoren en de meerpoort. Nadat de middenpoort in 1978 terug opgebouwd werd, maakt hij nu deel uit van het SiegfriedMuseum.